వసిష్ఠ రామ సంవాదము / Vasishta Rama Samvadamu

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)
5.00 out of 5

1,200 1,080

Weight 4124 g
Book Author

Swami Nirvikalpananda, Swami Vidyaprakashananda Giri,Yeleswarapu Hanuma Ramakrishna

Pages

3024

Binding

Hard Bound

Publisher

Ramakrishna Math, Hyderabad

ISBN / Barcode

978-93-83972-14-2

Availability

Available


+ -

Share it:
వసిష్ఠ రామ సంవాదము
యోగవాసిష్ఠము, అఖండ రామాయణము అని వినుతికెక్కిన గ్రంథరాజమే ‘వసిష్ఠ రామ సంవాద’ రూపమున నాలుగు సంపుటములుగా ఆవిష్కరింపబడినది. అవతార పురుషుడు, ధర్మాత్ముడు అయిన శ్రీరామచంద్రునికి కలిగిన నిరాశా నిస్పృహలతో కూడిన వైరాగ్యము తొలగించి కార్యోన్ముఖుడిని కావించడానికి వసిష్ఠులవారు చేసిన ఫలవంతమైన ప్రయత్నమిది. ఇందులో బ్రహ్మజ్ఞానం, కర్మజ్ఞాన మార్గాలను రెండింటిని ఆచరిస్తేనే మోక్షము లభిస్తుందని తెలుపబడుతుంది. ఎంతో సున్నితము, జటిలము అయిన భావ పరంపర చక్కని సరళమైన తెలుగులో అనువదించబడింది. అందరికీ జ్ఞానమార్గాన్ని చూపే అమూల్యమైన గ్రంథమిది.
Weight 4124 g
Book Author

Swami Nirvikalpananda, Swami Vidyaprakashananda Giri,Yeleswarapu Hanuma Ramakrishna

Pages

3024

Binding

Hard Bound

Publisher

Ramakrishna Math, Hyderabad

ISBN / Barcode

978-93-83972-14-2

Availability

Available

1 review for వసిష్ఠ రామ సంవాదము / Vasishta Rama Samvadamu

  1. Dr Devatha Radhae Shyam
    5 out of 5

    (verified owner):

    If there is one book to be read, this must be it. The setting is the Dasaratha Sabha, when Vishwamitra approaches him for help to complete his yagna & seeks Rama to be sent out with him. He relents albeit with great reluctance to let go of his apple of his eyes. Rama meanwhile a 16 year old youth, is preoccupied, wallowing in self doubt, lost to the world and admits his dilemma & confusion in presence of his guru Vasistha in presence of great sages, dignitaries and kings adorning the Sabha. What follows is the content of this great book called Vasista Rama Samvadam/ Yoga Vasistam/ Maha Ramayanam. The great guru in a conversational style clarifies all the doubts of his beloved disciple Rama during a discourse lasting for 22 days. No matter is untouched and the Moksha sasthra is bestowed to humanity with the pretext of conversation with his disciple. Here lies the essence of all vedas, Upanishads and in no other written script that you will find all the answers about all the questions that you can think about in one’s universe. The result is the enlightened disciple now Atma Ram and the rest of the human fraternity enlightened for ever. The script is translated from Sanskrit version and retains it’s natural flow through it’s various stories, examples, sub-scripts. The content may feel repetitive but that’s with a reason to dispel well entrenched false beliefs about life, the external world and to inculcate the true essence of Atman, “Aham Brahmasmi”. The enlightened disciple lives his life in a glorious path, becomes an example for the rest of the eons to come, ruling his country for over 11,000 years in service of mankind. Here is an example how a true teacher can change the life of his disciple and the course of humanity. Hari Om, tat sat.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *