శ్రీ మహాభాగవతము

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)
5.00 out of 5

1,500 1,350

Weight 6020 g
Book Author

Pages

2500

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-70-7

Availability


+ -

Share it:
బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతము
పలికెడిది భాగవతమట! పలికించెడి వాడు రామభద్రుండట! నే బలికిన భవహరమగునట! పలికెద వేరొండు గాథ పలుకగనేలా?” – అనేది తెలుగువారి లోగిళ్ళలో వినవచ్చే వినసొంపైన పద్యం. వ్యాసప్రోక్తమై, భక్తి వేదాంత తత్త్వంగా అలరారే ఆ భాగవతాన్ని పోతనామాత్యుడు తెలుగులోకి అవతరింపజేశాడు. ఆ పోతనామాత్య ప్రణీత శ్రీ మహాభాగవతాన్ని పరిష్కరించి, సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది సుమారు 2,500 పుటలతో అయిదు సంపుటాలలో, అయిదు ఆకర్షణీయమైన ముఖచిత్రాలతో రూపొందించాం. సందర్భానుసారం పురాణ, వేదాంత సారాన్ని చక్కని గ్రామ్యభాషలో ప్రబోధించిన శ్రీరామకృష్ణుల అమృత వచనాలు ఈ మహత్గ్రంథానికి అదనపు ఆకర్షణ.
Weight 6020 g
Book Author

Pages

2500

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-70-7

Availability

1 review for శ్రీ మహాభాగవతము

  1. Dr Devatha Radhae Shyam
    5 out of 5

    (verified owner):

    Very rarely you come across a book which you feel you should have read a long time ago. Such is the richness of the text, the divine poetry of Mahakavi Pothanamatya, the descriptive vividness of the context that he lays his stories in rich details. Any one earning for Bhaktii, gnana, Vairagya, Moksha, must read this book and enjoy the richness of culture spread across centuries, the information of the origins of creation, layout of history across the centuries and the various stories of HIM and his devotees. This is a book that every Andhrite should read again and again and possess in pride. No words can do the justice to such immense work and the sheer beauty of his poetry that one visualises the picture playing in front. One is faced with immense sadness when the five volumes come to an end, but with solace that you can read once again. The poems in telugu are followed by a rich description in prose, which is apt and does justice to the poetry. But if you love poetry, there is no further fulfilment to your senses. RK math have done great service to humanity by publishing this book. The print and the paper quality is excellent and easily readable for all ages. Cannot recommend this enough.. a must read and a must own. On Namo Bhagavate Vasudevaya.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *