భ్రాంతినుండి భగవంతుని దిశగా…

30

Weight 160 g
Book Author

Pages

160

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-40-0

Availability


+ -

Share it:
శంకరాచార్య భజగోవింద స్తోత్రానికి వ్యాఖ్యానం
శంకరాచార్యులవారు తమ ‘భజగోవింద శ్లోకము’లతో ప్రాపంచిక సుఖముల క్షణికత్వాన్ని, వ్యర్థములైన జీవన అలవాట్లను చూపించి, శరీరము ఎలా కాలవశమై శిథిలమై పోవునో చెప్పి నిరంతరము భగవన్నామ స్మరణే ఇహానికి, పరానికి కూడా మోక్షమార్గమని తెలిపాడు. ఈ విషయం చిన్న కథలు, శతక పద్యములు, భాగవతము, భారతములోనున్న పద్యములను ఉదాహరించుచూ ఎవరికైనా ఇంత గంభీరమైన విషయము చాలా తేలికగా అర్థమయ్యే విధంగా విశ్లేషించబడింది.
Weight 160 g
Book Author

Pages

160

Binding

Publisher

ISBN-13 / Barcode

978-93-85243-40-0

Availability

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “భ్రాంతినుండి భగవంతుని దిశగా…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories: ,